obrazovanje

Kroz istraživanje problema vršnjačkog nasilja i pozitivnih medota i praksi u prevenciji istoga, došli smo do zaključka da je malo konkretnih primjera borbe protiv ovog tipa nasilja.

Udruženje porodica djece i lica s poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu" iz Sarajeva pokrenulo je u aprilu 2014. godine pilot projekat Servis centra. Ideja je bila da se omogući kratak boravak i pruži stručna pomoć osobama sa poteškoćama u razvoju.

IT sektor jedan je od naperspektivnijih i najbrže rastućih sektora kako u BiH, tako i u Evropi. Ipak, društvena stigma i percepcija ovog posla kao isključivo muškog, obeshrabruje mnoge djevojčice da postanu programerke.

Nakon tri godine, P.M., dječak sa Down sindromom izbačen je iz inkluzivnog vrtića Sunčani Most u Mostaru, koji mu je bio drugi dom.

Uposlenici Slobodnog univerziteta u Amsterdamu napisali su otvoreno pismo u kojem kritiziraju stanje visokog obrazovanja i sve veću komercijalizaciju studijskih programa.

Sarajevski otvoreni centar objavio je konkurs za upis druge generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić.

Segregacija Roma u Češkoj počinje još u djetinjstvu, i to kroz škole – veliki broj romske djece završava u posebnim školama. Pogledajte infografiku koja predstavlja ključne probleme i preporuke za poboljšanje položaja romske zajednice u Češkoj.

Dnevni centar za djecu koja žive i rade na ulici ili su u riziku da to postanu okuplja učenike/ce osnovne škole, ali i srednjoškolce/ke iz Bijeljine, sa kojima se radi na dodatnom obrazovanju, razvoju kulture, bontona i osnovnih životnih navika.

Inkluzija u BIH počela se provoditi 2004. godine, prema zvaničnim podacima. Da ste tada postali roditelj, sada biste imali dijete u 6. razredu osnovne škole. Da ste tada krenuli u srednju školu, sada biste bili na pola puta do fakultetske diplome.

Posljednjih desetak godina, nevladine organizacije u Hrvatskoj, koje su uključene u zagovaračku priču oko uvođenja seksualne edukacije u škole, svjedoče velikim otporima Katoličke crkve i inicijativa bliskih Crkvi da se ovakva ideja realizuje.

Pages