Druga godina Feminističke škole Žarana Papić

Sarajevski otvoreni centar objavio je konkurs za upis druge generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Sarajevski otvoreni centar
Podijeli ovaj članak: 
Prijaviti se mogu sve punoljetne osobe koje žive u Bosni i Hercegovini, među kojima i studentice/i humanističkih, društvenih, tehničkih, prirodnih nauka ili umjetničkih fakulteta, kao i one osobe koje ne studiraju. Dobrodošli su i svi koji razvijaju poslovne karijere u svojoj struci, rade u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva, ili ne rade nigdje.
 
Ove godine Feministička škola Žarana Papić nudi akademsko-aktivistički obrazovni program u kojem će se kroz četiri teorijsko-praktična modula pružiti feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje u domaćim, međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.
 
Škola se sastoji od dva obavezna teorijsko-praktična modula i dva izborna modula, koje će polaznice/i slušati od aprila do juna. Na jesen 2016. godine planirano je osnivanje alumni zajednice prve i druge završene generacije Feminističke škole.
 
Po završetku pohađanja Škole, sve osobe koje zadovolje kriterije, dobit će potvrdu o učešću, a najzainteresovanije osobe će biti pozvane da rade sa Sarajevskim otvorenim centrom i drugim organizacijama na zagovaranju za teme koje se tiču prava žena, manjinskih i marginaliziranih grupa u BiH.
 
Konkurs ostaje otvoren do 4. marta 2016., a više informacija o načinu prijave i samoj školi možete pronaći na zvaničnoj stranici Sarajevskog otvorenog centra.
Ostavite komentar