O nama

Portal www.diskriminacija.ba pokrenut je 2014. godine i bavi se temama koje su vezane za prava manjinskih i ranjivih grupa u društvu, problem diskriminacije, socijalne isključenosti, nejednakosti, kao i sistemskog kršenja ljudskih prava.
 
Također, portal ima dugogodišnju saradnju sa civilnim sektorom u BiH i regiji, čije aktivnosti i rezultate na promociji i zaštiti ljudskih prava predstavljamo kroz multimedijalne sadržaje na našem portalu, kao i na drugim medijima u BiH. Na ovaj način, www.diskriminacija.ba djeluje kao jedinstvena „novinska agencija“ za nevladin sektor u BiH i regiji, omogućavajući veću vidljivost rezultata lokalnih organizacija. 
 
Pišite nam sa prijedlozima tema koje smatrate važnim za vašu zajednicu. Također, pozivamo naše čitaoce i čitateljke da se uključe u rad portala kroz davanje prijedloga za nove priče. Svoje sugestije, pozitivne i negativne kritike možete nam slati na e-mail redakcija@diskriminacija.ba.
 
Donatori: 
 
British Council, Foreign Commonwealth Development Office – “Media for All” (15. mart 2021. – 15. mart 2022.) 
 
Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke - “Podizanje vidljivosti ljudskih prava u bh. medijima” (1. juli 2019. – 31. oktobar 2019.)
 
Internews - Balkans Media Assistance Program - Engaging Content Grant (20. decembar 2018. – 19. juni 2019.)
 
Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina - Jačanje online platforme www.diskriminacija.ba (15. juni 2018. – 15. mart 2019.)
 
USAID, Fond otvoreno društvo BiH – Jednakost za sve: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije (30. maj 2014. – 29. maj 2018.)
 
British Council, Foreign Commonwealth Development Office – “Media for All” (1. oktobar 2022. – 28. februar 2023.)