O nama

Partneri

Anti – diskriminacioni program (AD program) pokrenut je 2010. godine, na inicijativu Fonda Otvoreno društvo BiH. Program je obuhvatao 4 komponente - besplatnu pravnu pomoć, monitoring slučajeva diskriminacije u BiH, izradu policy preporuka za unapređenje zakonskog okvira za borbu protiv diskriminacije i javnu kampanju za podizanje svijesti o ovom problemu. U implementaciji programa učestvovalo je sedam lokalnih nevladinih organizacija.

Od 2014. godine program se implementira pod nazivom ''Jednakost za sve: koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije'', uz podršku USAID-a i Fonda Otvoreno društvo BiH. Projekat vodi Mediacentar Sarajevo, u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja AnalitikaVaša prava BiH, Prava za sve. 

''Jednakost za sve: koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije''  promovira aktivnu ulogu civilnog društva i građana u sprečavanju i borbi protiv diskriminacije u BiH.

Program zagovara promjenu politika koje se odnose na pitanje diskriminacije u BiH, te sarađuje sa organizacijama civilnog društva jačajući njihove kapacitete da se aktivnije uključuju u borbu protiv diskriminacije.

Pružanje besplatne pravne pomoći građanima, kao i program malih grantova za organizacije civilnog društva, dio su naših aktivnosti.  

Vjerujemo da se o diskriminaciji mora voditi javna debata koja će građanima BiH omogućiti da budu bolje informisani o slučajevima diskriminacije, mehanizmima zaštite i svojim pravima. Zbog toga smo kreirali i razvijamo portal www.diskriminacija.ba koji omogućava da se o ovim problemima u BiH razgovara kontinuirano i slobodno. 

Diskriminacija.ba je portal koji prihvata odredbe Kodeksa za štampu i online medije BiH te podržava sve inicijative koje su usmjerene na spriječavanje i preventivno djelovanje protiv govora mržnje u javnom prostoru (Član 3. Kodeksa za štampu i online medije). 

U skladu sa tim, diskriminacija.ba će brisati sve komentare na tekstove, ili na svojoj Facebook stranici koji u sebi sadrže otvorene pozive na bilo kakvu vrstu nasilja, psovke i uvrijedljivi sadržaj. Također, u ekstremnim situacijama zadržavamo pravo uklanjanja korisnika sa naše FB stranice, te podnošenja prijave nadležnim organima. 

Web portal www.diskriminacija.ba podržavaju USAID*, Fond Otvoreno društvo BiH i Civil Rights Defenders

*Web portal www.diskriminacija.ba je omogućila velikodušna podrška američkog naroda, kroz USAID. Sadržaj ovog sajta je odgovornost Fondacije Mediacentar Sarajevo i ne odražava stavove USAID-a i vlade Sjedinjenih Američkih Država.