Autori/ce

A / B / D / E / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / U / V / Ž / Đ
Antonela Marusic

Antonela Marušić

Antonela Marušić (Nora Verde) rođena je 1974. godine u Dubrovniku. Završila je studij Hrvatskog jezika i književnosti u Zadru. Radila kao novinarka i urednica u sektorima kulture, glazbe, televizije i nezavisnih medija. Autorica knjige poezije „Sezona bijegova“. Od 2010. književne radove piše i objavljuje pod literarnim imenom Nora Verde. Piše i uređuje za feministički portal Vox Feminae.

Ana Kotur Erkić

U novinarstvu od 2013.godine, najvećim dijelom se bavi temom invaliditeta i ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Po struci diplomirana pravnica. Dobitnica UNICEF-ovog specijalnog priznanja za novinarski doprinos promociji i zaštiti prava djeteta u BiH tokom 2014. godine i nagrade UN agencija u BIH "Razlike inspirišu" u okviru projekta Dijalog za budućnost.

Ajdin Tinjak

Ajdin Tinjak

Magistrirao komunikologiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu na temu iz oblasti političkog marketinga. Autor knjige „Drame“ i nekoliko pozorišnih predstava. Stalni saradnik nekoliko internet portala.
 

Ajdin Perco

Ajdin Perčo

Novinar i istraživač sa značajnim iskustvom rada u medijima i nevladinom sektoru. Specijalizirao se za data novinarstvo i implementirao je niz projekata iz ove oblasti. Učestvovao je i u programima istraživačkog novinarstva sa fokusom na zloupotrebu položaja nosioca vlasti u procesu obnove nakon poplava 2014. godine.

Anesa Maric

Anesa Marić

Rođena 1983. godine u Sarajevu.  Diplomirala je Žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 2009. godine. Po završetku studija radila je za portale radiosarajevo.ba, manjine.ba, diskriminacija.ba te BHRT.

Anamarija Jelonjić

Anamarija Jelonjić, novinarka internet portala Bljesak.info. Završila studij Novinarstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Bila članica organizacije i UO Omladinske novinske asocijacije u BiH, te suradnica pojedinih magazina i internet portala u BiH.

Azem Kurtić

Azem Kurtić, novinar i aktivista rođen 27.02.1994. u Srebreniku. Novinar Omladinskog programa BH Radija 1 i reporter Vijeća za štampu u BiH na emisiji "ZOOM - Vaš glas u medijima".

Amra Kadrić

Amra Kadrić, diplomirana pravnica sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom. Duži niz godina radi u oblasti zaštite ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, borbe protiv nasilja nad ženama i zaštiti prava marginaliziranih grupa kroz istraživački rad, pisanje analiza i pružanje pravne pomoći i podrške uključujući i zastupanje. Od 2011.

Aleksandra Petrić

Aleksandra Petrić je feministkinja i aktivistkinja za ženska ljudska prava, sa dvadesetogodišnjim iskustvom rada u organizacijama civilnog društva i na programima institucionalnog razvoja u oblasti zaštite ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, borbe protiv nasilja prema ženama i položaja mladih.

Amina Liora B.

Magistrica sigurnosnih i mirovnih studija, s usmjerenjem informacijske sigurnosti. Strastvena zaljubljenica u tehnologiju, transhumanizam i anarhiju. 

Anida Sokol

Istraživačica i projektna koordinatorica u Mediacentru Sarajevo. Završila je master iz Engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i PhD iz Historije Evrope na Fakultetu političkih nauka na Sapienza Univerzitetu u Rimu.

Ajdin Kamber

Novinar, snimatelj i fotograf freelancer. Magistar novinarstva. Izvještava i radi na temama koja se tiču ljudskih prava, manjina, izbjeglica i migranata te postratne i tranzicijske Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. 
 

Almir Panjeta

Almir Panjeta novinarstvom se bavi od 1999.

Aida Tinjak

Završila historiju umjetnosti i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Saraj