Odgovornost za sadržaj

Mišljenja i stavovi objavljeni na sajtu www.diskriminacija.ba  su isključivo lični stavovi autora tekstova i ne odražavaju stavove redakcije, implementatora projekta ili donatora.

Diskriminacija.ba je portal koji prihvata odredbe Kodeksa za štampu i online medije BiH te podržava sve inicijative koje su usmjerene na spriječavanje i preventivno djelovanje protiv govora mržnje u javnom prostoru (Član 3. Kodeksa za štampu i online medije).

U skladu sa tim brisaće se komentari na tekstove i na Facebook stranici sajta koji sadrže otvorene pozive na bilo kakvu vrstu nasilja, psovke i uvrijedljivi sadržaj.

Također, u ekstremnim situacijama zadržavamo pravo uklanjanja korisnika sa naše FB stranice, te podnošenja prijave nadležnim organima.

Web portal www.diskriminacija.ba podržavaju Fond Otvoreno društvo BiH i Civil Rights Defenders.

Sadržaj ovog sajta je odgovornost Fondacije Mediacentar Sarajevo i ne odražava stavove donatora.