Vijesti i događaji

Kroz kampanju “Ja glasam za ženu” se predstavljavaju uspješne priče žena i njihov uticaj u lokalnim zajednicama u BiH.

Kako da ostvarite svoja prava iz oblasti zaštite okoliša.

Priznanjem se žele istaknuti osobe s invaliditetom koje su u svom životu, radu i području djelovanja poslužili kao uzor zajednici i inspiracija drugima.

Online savjetovalište dostupno je svim roditeljima i djeci sa poteškoćama u razvoju iz BiH, bez obzira na to o kojoj starosnoj dobi i vrsti poteškoće je riječ.

"Noć u Trnopolju" se od 2012. godine organizuje 5. avgusta u znak sjećanja na žrtve logora Trnopolje.

Film pruža drugačiju perspektivu o migrantima u BiH.

Ženske priče o preživljavanju i prevazilaženju posljedica rata predstavljene i u online izložbi.

UN Women BiH tokom jula provodi kampanju s ciljem podizanja svijesti o snažnoj ulozi žena u odgovoru na pandemiju COVID-19.

Ljiljana Đukić u filmu govori o iskustvima sa kojima su se ona i njen sin Petar susreli nakon otkrivanja prvih simptoma autizma.

Komediju i smijeh koristio je za borbu protiv ugnjetavanja.

Pages