Rodna ravnopravnost u sektoru sigurnosti: Najviše policijskih službenica zaposleno na najnižim pozicijama

Ministarstvo sigurnosti BiH ispunilo je nekoliko obaveza iz Zakona o ravopravnosti spolova BiH.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine (BiH) i Fondacija Infohouse jučer su u Sarajevu održali konferenciju o rodnoj ravnopravnosti u sektoru sigurnosti tokom koje je predstavljen dokument koji će biti osnova u procesu unapređenja stanja u ovoj oblasti u navedenom ministarstvu i njegovim upravnim organizacijama.

Svrha dokumenta “Politika za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u Ministarstvu sigurnosti BiH” koji je izradio Koordinacioni odbor za ravnopravnost spolova navedenog ministarstva, je utvrđivanje smjera djelovanja za sistemsko uvođenje principa ravnopravnosti spolova u Ministarstvu sigurnosti BiH na jedinstven i transparentan način.

Novinarka Senka Kurt iz Fondacije Infohouse kaže da je riječ o pionirskom projektu budući da se ravnopravnost spolova nastoji što više uvesti u Ministarstvo sigurnosti koje se generalno smatra “strožijim i muškim”.

Radom Koordinacionog odbora se u proteklom periodu, kako kaže Kurt, nije željelo prikazati samo koliko su žene snažne i koliko moraju biti ravnopravne u sigurnosnom sektoru, već su rađene i aktivnosti poput edukacije osoblja, koje mogu doprinijeti u procesu povećanja rodne ravnopravnosti u ovom ministarstvu.

“Radili smo komunikacijske strategije i objasnili na koji način žene koje rade u Ministarstvu sigurnosti mogu pokazati šta to one rade”, kaže Kurt.

Na web stranici Ministarstva sigurnosti BiH će uskoro biti dostupan poseban odjeljak na kojem će biti dostupni dokumenti i materijali o provodenim aktivnostima Koordinacionog odbora, uključujući promotivne video sadržaje i podcaste o ovoj temi. Kurt kaže da ti materijali šalju poruku “zašto je važno u ovom sektoru uvesti ravnospravnost na velika, a ne na mala vrata”.

Osim pomenutog dokumenta, na konferenciji je predstavljena i “Analiza stanja u oblasti ravnopravnosti spolova u Ministarstvu sigurnosti BiH”, a predsjedavajući Koordinacionog odbora za ravnopravnost spolova Ministarstva sigurnosti BiH Ermin Pešto je rekao da je riječ o veoma važnom dokumentu koji, u svojoj strukturi, obrazlaže kompletan međunarodni pravni okvir i zakonodavni okvir BiH u oblasti ravnopravnosti spolova.

“Imamo kompletne statističke podatke o stanju ravnopravnosti spolova u Ministarstvu sigurnosti i upravnim organizacijama. Pripremili smo, u okviru ove analize, jedan upitnik koji smo realizovali unutar Ministarstva sa dvadesetak pitanja u ovoj oblasti i iz te kompletne analize proistekle su određene preporuke i zaključci za naredni period koji nam mogu biti orijentir šta trebamo raditi da bi poboljšali trenutno stanje”, istakao je Pešto.

Izazovi rodne ravnopravnosti u sektoru sigurnosti u praksi

Na konferenciji su govorili i predstavnice i predstavnici Granične policije BiH, Udruženja Mreža policijskih službenica, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i Ministarstva odbrane BiH koji su istakli neke od glavnih izazova sa kojima se susreću kada je riječ o položaju žena u ovim institucijama.

Kristina Jozić iz Udruženja Mreža policijskih službenica je rekla da su žene u odnosu na muškarce “podzastupljene na svim nivoima i funkcijama”, kao i da “najviše žena zaposleno na najnižim pozicijama” što je, kako je istakla, samo jedan od primjera diskriminacije prema ženama koje rade u sektoru sigurnosti.

Šefica Odsjeka za nadzor granice i sigurnost aerodroma Granične policije BiH Lejla Bejtić je također naglasila da je mali broj žena na vodećim pozicijama u Graničnoj policiji BiH, a kao jednu od prepreka u njihovom napredovanju u ovoj instituciji je navela i korištenje porodiljskog odsustva. Porodiljsko odsustvo je, kako govori, često jedini osnov za žalbu kolega koji su također aplicirali za unapređenje.

“Ako nemaju ništa drugo da navedu u svoje žalbe, prvenstveno navode porodiljsko odustvo i onda ste izloženi vrlo neprijatnoj situaciji, preispitivanju vaših kompetencija, da li ste i koliko doprinijeli za vrijeme porodiljskog odsustva gdje se nekako zanemaruje sav vaš rad, ostvaren prije ili poslije porodiljskog, gdje kolege smatraju da vi za tu godinu niste ništa doprinijeli i da oni zbog toga zaslužuju više”, ističe Bejtić.

Osim toga, Bejtić je istakla da je u ovom poslu moguće napredovati uprkos svim izazovima, i da je uočen napredak u posljednjih pet godina gdje je povećan broj policijskih službenica na različitim pozicijama.

“Mali broj policijskih službenica imamo na nekim većim pozicijama, ali važno je naglasiti da su nam policijske službenice i žene zastupljene na svim pozicijama i na svim činovima počevši od glavne inspektorice, samostalne inspektorice, više inspektorice i tako dalje”, kaže Bejtić.

Svi učesnici konferencije zaključili su da će u budućnosti nastaviti provoditi aktivnosti koje mogu pomoći u postizanju veće ravnopravnosti spolova u sektoru sigurnosti ističući kako je u ovoj oblasti potrebno raditi i u drugim javnim institucijama u BiH kojima je, prema Zakonu o ravopravnosti spolova BiH, ne samo odgovornost, nego i obaveza.

Konferencija je održana u okviru projekta “Rodna perspektiva za odgovorne institucije u sektoru sigurnosti“, koji provode Ministarstvo sigurnosti BiH i Fondacija Infohouse, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Cilj projekta je integracija rodne perspektive u demokratske političke procese sigurnosnog sektora. U okviru projekta provedene su edukacije u oblasti ravnopravnosti spolova za zaposlenike, državne službenike Ministarstva sigurnosti BiH, a realizirana je i izložba “Žene u sektoru sigurnosti”.

Ostavite komentar