Naša djeca: U BiH ne postoji sistem za evidenciju djece bez roditeljskog staranja

Nakon što napune 18 godina, mladi bez roditeljskog staranja često nastavljaju život prepušteni sami sebi jer državni plan za ovakva pitanja ne postoji.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
UG Naša djeca
Podijeli ovaj članak: 

U Bosni i Hercegovini (BiH) još uvijek nije uspostavljen jedinstveni informacioni sistem za evidenciju djece bez roditeljskog staranja i evidenciju razloga razdvajanja djece od roditelja, što bi predstavljalo osnovni preduslov za kvalitetnu socijalnu zaštitu, pokazalo je istraživanje Udruženje građana „Naša djeca – Our Kids u BiH“ iz Mostara.

“Na području Federacije BiH (FBiH) postoji 13 ustanova socijalne zaštite zaduženih za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja, a od toga je šest ustanova vladinog sektora i sedam nevladinih organizacija. U ovim institucijama trenutno je smješteno 981 dijete, od čega 735 u vladinim, te 246 u nevladinim ustanovama. Posebno ugrožena kategorija su mladi bez roditeljskog staranja, čije su potrebe predmet ovog istraživanja“, navodi se u istraživanju udruženja “Potreba i mogućnosti za unapređenjem položaja mladih bez roditeljskog staranja nakon osamostaljivanja”.

Djeca i mladi koji odrastaju bez adekvatnog roditeljskog ili porodičnog staranja, kako se navodi, postaju dijelom sistema socijalne zaštite. Zbog nedovoljno resursa, kadrovskog kapaciteta, neosviještenosti i nesenzibiliteta cjelokupnog društva, kontinuirana i strateški planirana finansijska, emotivna i društvena podrška djeci i mladima u sistemu socijalne zaštite najčešće je, kako ističu, ograničena i nezadovoljavajuća.

Iako je država BiH ispunila određene uslove kojima se omogućavaju osnovna dječija prava poput upisa u matičnu knjigu rođenih, provedba popisa stanovništva, usvajanje strategije deinstitucionalizacije na nivou FBiH, iz Sensusa navode da je još mnogo nerealizovanih i neusvojenih preporuka. Dodatno ističu da trenutne zakonske definicije i vođenje procesa usvajanja nisu u potpunosti u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta.

“Važno je napomenuti da je BiH potpisnica, odnosno ugovorna strana 56 potpisanih i ratificiranih međunarodnih ugovora/konvencija kojima je Vijeće Evrope depozitar. Među potpisanim konvencijama nema Haške konvencije o zaštiti djece i saradnji država u međudržavnom usvojenju koja bi riješila neke od osnovnih problema i prepreka u procesu međudržavnih usvojenja. BiH nije potpisala ni ratificirala navedenu Konvenciju“, istaknuto je u istraživanju.

U BiH ne postoji sistemsko rješenje koje bi bez razlike garantovalo podršku mladima koji punoljetstvo dočekaju u ustanovama za brigu o djeci bez roditeljskog staranja, u tom smislu, zakonski okvir ne nudi odgovore na pitanja i izazove koji stoje pred njima. Na takve sistemske nedostatke od aprila 2018. ukazuje i projekat SOS Dječijih sela u BiH “Glasovi mladih koji napuštaju javnu brigu”, koji se provodi sa ciljem unapređenja uključenosti ove populacije u bosanskohercegovačko društvo, i izdavanja preporuka zakonodavcima.

Problematikom mladih bez roditeljskog staranja nakon navršenih 18 godina u Mostaru bavi se i Udruženje građana „Naša djeca – Our Kids u BiH“. Ovo udruženje aktivno inicira, razvija i implementira dugoročne projekte čiji je cilj stvoriti bolje životne uslove i osigurati sigurniju budućnost za djecu i mlade bez roditeljskog staranja. Njihova misija je pružanje sigurnog mjesta za život i podršku u fazi tranzicije ka samostalnosti i socijalnoj uključenosti. Jedna od aktivnosti je i provođenje projekta u sklopu kojeg je Sensus proveo pomenuto istraživanje koje će biti predstavljeno krajem ovog mjeseca u Mostaru.

Cilj projekta “Mostar – Prostori koji pokreću” koje provodi Udruženje je unapređenje psihosocijalne podrške djece i mladih bez roditeljskog staranja kroz promovisanje, zaštitu i ispunjavanje njihovih prava uz zajedničku saradnju institucija i nevladinog sektora.

Nositelj projekta je People in Need (PIN), a članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski Kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i Nešto više (NV). Projekat finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Ostavite komentar