Aktuelne teme

Uz podršku UN Women BiH, Fondacija Lara je intenzivirala svoj zagovarački rad na izmjenama krivičnih zakona koji tretiraju seksualno nasilje sa jednim najvažnijim ciljem – definisati silovanje kao seksualni čin bez pristanka.

Mediji bi trebali da podižu svijest protiv predrasuda i stereotipa o osobama sa invaliditetom.

U ideju koja nije dugo čekala na realizaciju nije niko vjerovao, pa ni Gordana. No, rezultati su otklonili svako zrno sumnje da ne može uspjeti. 

Ukoliko se otkrije na vrijeme, rak prostate se može uspješno tretirati, ali mnogi muškarci u BiH ipak izbjegavaju preventivne preglede.

Početkom aprila Općinski sud u Sarajevu donio je presudu kojom je potvrđeno da je bivša zastupnica u Skupštini KS-a počinila diskriminaciju prema LGBTI osobama.

Više od polovine građana smatra da ustav BiH treba mijenjati i usavršavati, dok oko 30 posto njih smatra da je vrijeme za pisanje novog ustava, rezultati su istraživanja Inicijative Građanke za ustavne promjene.

Uvidjevši da nakon izlaska iz domova za nezbrinutu djecu prestaje podrška institucija, udruženje građana „Naša djeca“ iz Mostara odlučilo je da uradi nešto za ove mlade. U njihovoj „Kući na pola puta“ mogu da žive dvije godine i pripreme se za život.

Pored četiri najveće vjerske zajednice u BiH prisutne su i one koje broje tek po nekoliko desetina ili stotina ljudi. Domaći zakoni im garantuju ravnopravnost i zabranjuju diskriminaciju, ali javnost stvara atmosferu da nisu dobrodošli.

Iz želje da njen rodni grad ima suvenirnicu koja će nuditi najbolje domaće proizvode, Mostarka Emica Ćorić je kreirala prostor koji turistima nudi nešto drugačije od onoga što mogu ponijeti sa sobom kao poklon ili uspomenu sa putovanja.

Istraživanje o uticaju COVID-19 na civilno društvo u BiH ukazalo je posljedice zbog smanjenja javnog finansiranja od strane svih nivoa vlasti.

Pages