Aktuelne teme

Izvještavanje o femicidu u Tuzli relativizacija rodno zasnovanog nasilja.

Komentari kojima se opravdava nasilje nad ženama utemeljeni na patrijarhalnim mitovima i stereotipima.

Rodni stereotipi i seksualizacija bili su načini diskreditacije političkih kandidatkinja tokom predizborne kampanje.

Preliminarni rezultati monitoringa štetnih sadržaja tokom Izbora 2022.

Medijsko izvještavanje o kandidatkinjama pozicije i opozicije iz RS.

Uz podršku UN Women BiH, Fondacija Lara je intenzivirala svoj zagovarački rad na izmjenama krivičnih zakona koji tretiraju seksualno nasilje sa jednim najvažnijim ciljem – definisati silovanje kao seksualni čin bez pristanka.

Mediji bi trebali da podižu svijest protiv predrasuda i stereotipa o osobama sa invaliditetom.

U ideju koja nije dugo čekala na realizaciju nije niko vjerovao, pa ni Gordana. No, rezultati su otklonili svako zrno sumnje da ne može uspjeti. 

Ukoliko se otkrije na vrijeme, rak prostate se može uspješno tretirati, ali mnogi muškarci u BiH ipak izbjegavaju preventivne preglede.

Početkom aprila Općinski sud u Sarajevu donio je presudu kojom je potvrđeno da je bivša zastupnica u Skupštini KS-a počinila diskriminaciju prema LGBTI osobama.

Pages