Aktuelne teme

Prezentacija „sretnih“ i „nesretnih" porodica u medijima.

Desetine medija u BiH prenijeli su vijest sa srbijanskih portala kršeći gotovo sve etičke principe i smjernice za izvještavanje o femicidu.

Političarke u BiH suočene su sa seksizmom, uvredama i diskriminacijom u medijima i tokom javnih nastupa.

Iz Fondacije CURE poručile da šetnjom žele podići glas protiv svih onih koji/e stoje na putu ostvarenja ženskih prava.

Prema Izvještaju o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada u BiH, žene koje prolaze procese vantjelesne oplodnje označene su kao posebna rizična skupina.

Ustav Bosne i Hercegovine treba mijenjati u cilju jednakosti muškaraca i žena, ali i svih građana/ki na cijeloj teritoriji BiH.

Dvije trećine studenata i studentica, te uposlenika i uposlenica na fakultetima u regiji iskusilo je neki oblik rodno zasnovanog uznemiravanja.

Pravo na porodiljsko odsustvo u Bosni i Hercegovini je od 2016. godine do danas, koristilo tek 0,36 posto očeva.

Veliki broj osoba romske nacionalnosti duže od deset godina živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa bosanskohercegovačkim državljanima, a nemaju potrebna dokumenta. Da dobiju potrebna dokumenta pomaže im Udruženje Faros.

Pages