zločin iz mržnje

Šest godina nakon regulacije krivičnih djela počinjenih iz mržnje krivičnim zakonima Republike Srpske i Brčko distrikta, i Federacija BiH usvojila je sličnu regulaciju u svoj Krivični zakon.

Moć i utjecaj građana na sprečavanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje raste sa znanjem o pravima i obavezama. Vođeni ispravnim principima oni mogu odlučujuće djelovati na formiranje pravednijeg društva u BiH.

Prema podacima Monitora mržnje za 2015. najčešća predrasuda koja je okarakterisana kao pobuda za počinjenje zločina iz mržnje odnosila se na nacionalnu ili etničku pripadnost, dok se među incidentima ističu uvredljivi grafiti i verbalni napadi.

U okviru programa za 16 dana aktivizma i Međunarodnog dana ljudskih prava, u Sarajevu je održana regionalna konferencija „Krivična djela počinjena iz mržnje – Kako do izmjena Krivičnog zakona FBiH", u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra.

“OSCE” i Centar za društvena istraživanja “Analitika” u 2014. godini zabilježili su 163 incidenta krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

Krivično djelo počinjeno iz mržnje uvijek je motivirano određenom vrstom predrasude. Bh. društvo kroz historiju značajno je opterećeno upravo predrasudama i stereotipima o drugom i drugačijem.

Zločin iz mržnje motiviran je netrpeljivošću prema određenim zajednicama. U BiH se vodi evidencija o zločinima iz mržnje, čije glavne aspekte prikazujemo u infografici.

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje uputila je u utorak, 6. oktobra, listu prijedloga amandmana za regulisanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje ministru Federalnog ministarstva pravde, Mati Joziću.

Inicijativa za monitoring EU integracija Bosne i Hercegovine i Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje oglasili su se kako bi upozorili na opasnost politizacije pitanja naziva službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

U Srbiji još niko nije kažnjen za zločin iz mržnje, zbog čega se pripadnice i LGBT zajednice osećaju nezaštićeno i retko prijavljuju nasilje. Ovoga puta reč je o ogoljenom i duže pripremanom aktu nasilja, usred kafea u centru Beograda.

Pages