Federacija BiH: Regulisana krivična djela iz mržnje

Šest godina nakon regulacije krivičnih djela počinjenih iz mržnje krivičnim zakonima Republike Srpske i Brčko distrikta, i Federacija BiH usvojila je sličnu regulaciju u svoj Krivični zakon.
Navedene izmjene i dopune usvojene su u u aprilu 2016. godine, a Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH u Službenim novinama Federacije BiH br. 46/16 objavljen je 15.06.2016.
 
Ovim izmjenama i dopunama Krivičnim zakonom FBiH krivična djela počinjena iz mržnje definisana su kao svako krivično djelo učinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjerskog uvjerenja, nacionalnog ili etničkog porijekla, jezika, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta druge osobe.
 
Zakonom je također predviđeno da će ovakvo postupanje uzeti kao otežavajuća okolnost ako ovim zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje za kvalifikovani oblik krivičnog djela učinjenog iz mržnje.
 
Ostavite komentar