osobe sa invaliditetom

Direktor jedno, stvarnost drugo - jesu li parking mjesta za osobe s invaliditetom u Mostaru urađena po pravilima?

Osobe s invaliditetom u BiH imaju male mogućnosti za profesionalno usavršavanje i za zaposlenje.

Deinstitucionalizacija u BiH: Država mora preuzeti odgovornost

Organizatori poručili da je riječ o sporom, ali ne i nemogućem procesu.

Mediji bi trebali da podižu svijest protiv predrasuda i stereotipa o osobama sa invaliditetom.

Iako je u posljednjih 17 godina u Bosni i Hercegovini, oko 5.000 poslodavaca podržano u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, evidencije o konačnom broju zaposlenih, njihovim pravima i uslovima rada, ne postoje.

Iako su oba doma Parlamenta Federacije BiH usvojila Zakon o roditeljima/njegovateljima u FBiH polemika oko njega i dalje traje. Jedni tvrde da Zakon sistematski rješava ekonomske i socijalne probleme OSI i njihovih porodica, drugi ga ne vide tako.

Na kampu učestvuje troje umjetnika sa invalidetom iz Banjaluke i Sarajeva.

Upitnik se provodi za potrebe istraživanja o problemima sa kojim se u procesu zapošljavanja suočavaju mlade osobe s poteškoćama u razvoju.

Iz Organizacije amputiraca UDAS poručuju da u BiH još uvijek postoji značajan broj osoba sa invaliditetom koji nisu imali prilike učestvovati u edukaciji ove vrste.

Povećanje pristupačnosti društvenih medija ne iziskuje dodatna finansijska sredstva.

Pages