osobe sa invaliditetom

Nova asistivna tehnologija na sarajevskom Filozofskom fakultetu pomoći će osobama s invaliditetom da lakše dođu do informacija i pregledaju nastavni materijal.

Da li u BiH ima prosperiteta? Koliko su ljudi u BiH apatični i pasivni s obzirom na to kakve mogućnosti imaju? Dokumentarni film "Sjenke" je motivacionog karaktera i pokušat će vam dati odgovor na ponuđena pitanja.

U BiH živi oko 25.000 djece s poteškoćama u razvoju kojima nije omogućen jednak pristup stomatološkim uslugama kao drugim građanima.

Seksualna asistencija namijenjena osobama s invaliditetom potpuno je nepoznata tema u Bosni i Hercegovini. Iako je seksualnost osoba s invaliditetom veliki tabu i u Češkoj, u toj zemlji radi nekoliko seksualnih asistentica.

Čitaoci i čitateljke s invaliditetom od sada će imati lakši pristup sadržaju naše stranice.

Osnovne i srednje škole na području Kantona Sarajevo još uvijek nisu jednako prilagođene svim učenicima i učenicama.

Osobe s invaliditetom u Banjaluci dobit će priliku da savladaju razne tehnike ronjenja i disciplinu pucanja u metu pod vodom.

Osnovna škola Kovačići usamljen je primjer obrazovne institucije u Kantonu Sarajevo koja je ozbiljno shvatila zadatak inkluzije u obrazovanju.

Iako neophodna slijepim i slabovidnim licima za pristup informacijama na internetu, praksa ozvučavanja web stranica u BiH potpuna je nepoznanica. Amir Mujezin iz Sarajeva odlučio je učiniti nešto po tom pitanju.

Povodom Međunarodnog dana žena, Ana Kotur se osvrće na položaj žena s invaliditetom i članica njihove porodice u našem društvu.

Pages