Prijave filmova za regionalni filmski festival o invaliditetu

Filmski festival “Uhvati film” održava se u Novom Sadu, Rijeci, Banjaluci i Kotoru gdje se prikazuju kratkometražni filmovi o invaliditetu.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Uhvati film
Podijeli ovaj članak: 

Regionalni filmski festival “Uhvati film” poziva sve zainteresovane autore/ice za prijavu kratkometražnih filmova na temu invaliditeta. Festival se održava s ciljem afirmacije domaćih i inostranih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, čiji su akteri osobe sa invaliditetom, kao i promocije potencijala i izazova osoba sa invaliditetom kroz umjetnost.

Iako nije neophodno da invaliditet bude glavna tema, prijavljeni filmovi trebaju uključivati barem jednu osobu sa invaliditetom i trebaju poticati na razmišljanje, pokretanje promjena, te biti inovativni i originalni.

Prijaviti se mogu filmovi u trajanju do 30 minuta, najmanje DVD kvalitete, koji imaju titlove na srpskom, hrvatskom, bosanskom, crnogorskom ili engleskom jeziku.

U filmovima bi invaliditet trebao biti prikazan na nestereotipan i nesenzacionalistički način, a trebale bi se prikazati i umjetničke kvalitete osoba sa invaliditetom.

Prijave se šalju putem platform: FilmfreewayFesthome, ClickforFestivals ili putem e-maila. Za prijave putem e-maila potrebno je dostaviti i popunjen prijavni formular, biografiju, minimalno dvije fotografije iz filma, dijalog listu u srt formatu i trailer (ako postoji) ili link za download.

“Uhvati film” se više od 20 godina održava u Novom Sadu, preko deset u Rijeci, a od 2017. se održava u Banjaluci,  i od 2019. u Kotoru. U ovim gradovima će biti prikazani filmovi koji uđu u uži izbor, a organizori festivala poručuju da postoji mogućnost da neki od filmova budu izabrani i za dodatne programe poput edukacija u školama, projekcije namijenjene djeci i filmske karavane u regionu.

Rok za slanje filmova je 10. april, a autori/ce selektovanih filmova će o tome biti obaviješteni do 10. maja ove godine.

Najbolji filmovi biće nagrađeni plaketama i plasiraće se direktno na Festival evropskog dokumentarnog i nezavisnog filma Euro-In, koji se održava u Novom Sadu.

Više detalja dostupno je ovdje.

Ostavite komentar