USAID: Inkluzija u turizmu

Plan za uključivanje osoba sa invaliditetom u turistički sektor BiH, predstavlja dokument kojim se želi podići svijest o stvaranju inkluzivnog okruženja, te izraženoj potrebi da se osigura ravnopravnost u svim aspektima života.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Pixabay
Podijeli ovaj članak: 

U sklopu projekta razvoja održivog turizma Bosne i Hercegovine (BiH), USAID poziva sve građane/ke, kao i partnere projekta, da nominuju predstavnike turističkog sektora koji su u okviru svojih poslovnih aktivnosti prepoznati kao ambasadori u zaštiti prava ljudi s poteškoćama i koji aktivnim politikama poslovanja, zagovaraju inkluziju u turizmu.

Projekat USAID Turizam radi na unapređenju ljudskog kapitala u sektoru turizma, razvoju inovativnih turističkih proizvoda,poboljšanju pristupa finansijama za turističke biznise, harmoniziranju politika i propisa, te na preobražaju brenda i promocije destinacije čiji je cilj bolje pozicioniranje Bosne i Hercegovine kao konkurentne destinacije na svjetskom tržištu.

Kroz ovaj projekat, kako poručuju iz USAID-a, nastoji se osigurati put ka potpunoj provedbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i Opcionalnog protokola u turističkom sektoru Bosne i Hercegovine, jačanjem načela inkluzije i pristupa koji je u osnovi sadržan u poruci “Turizam za sve”.

“Plan za uključivanje osoba sa invaliditetom u turistički sektor BiH, predstavlja prvi pionirski dokument kojim se želi podići svijest o stvaranju inkluzivnog okruženja, te izraženoj potrebi da se osigura ravnopravnost u svim aspektima života. Istovremeno, to je putokaz nadležnim organima i organizacijama koje su odogovorne da budu katatalizatori pozitivnih promjena, kako u sferi zapošljavanja, tako i u stvaranju inkluzivnih turističkih destinacija”, dodaju iz USAID-a.

Iz ove organizacije napominju da je potrebno razvijati turizam kao aktivnost koja uključuje sve ljude koji žele sudjelovati i uživati u turističkom iskustvu. Kroz ciljane programe obuke i programe zapošljavanja, kako kažu, svaka osoba s invaliditetom bit će prepoznata kroz svoje vještine i znanja, a ne ustaljeni stereotip o invaliditetu.

Ukoliko poznajete hotele ili restorane koji su pristupačni gostima s poteškoćama, poznajete primjere biznisa koje nude inkluzivne turističke ture i iskustva, znate koji ugostiteljski objekte koji zapošljavaju osobe sa poteškoćama, možete ih promovisati  ako što ćete ih anonimno imenovati putem kratkog upitnika koji možete popuniti na ovom linku.

Najistaknutije primjere inkluzivnosti, USAID Turizam će promovisati na domaćem i međunarodnom planu i na taj način, Bosnu i Hercegovinu pokušati učiniti pristupačnijom i atraktivnijom destinacijom za putovanja.

Kompletan dokument za uključivanje osoba sa invaliditetom u turistički sektor Bosne i Hercegovine dostupan je ovdje.

Ostavite komentar