osobe sa invaliditetom

Mediji bi trebali da podižu svijest protiv predrasuda i stereotipa o osobama sa invaliditetom.

Iako je u posljednjih 17 godina u Bosni i Hercegovini, oko 5.000 poslodavaca podržano u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, evidencije o konačnom broju zaposlenih, njihovim pravima i uslovima rada, ne postoje.

Iako su oba doma Parlamenta Federacije BiH usvojila Zakon o roditeljima/njegovateljima u FBiH polemika oko njega i dalje traje. Jedni tvrde da Zakon sistematski rješava ekonomske i socijalne probleme OSI i njihovih porodica, drugi ga ne vide tako.

Na kampu učestvuje troje umjetnika sa invalidetom iz Banjaluke i Sarajeva.

Upitnik se provodi za potrebe istraživanja o problemima sa kojim se u procesu zapošljavanja suočavaju mlade osobe s poteškoćama u razvoju.

Iz Organizacije amputiraca UDAS poručuju da u BiH još uvijek postoji značajan broj osoba sa invaliditetom koji nisu imali prilike učestvovati u edukaciji ove vrste.

Povećanje pristupačnosti društvenih medija ne iziskuje dodatna finansijska sredstva.

Priznanjem se žele istaknuti osobe s invaliditetom koje su u svom životu, radu i području djelovanja poslužili kao uzor zajednici i inspiracija drugima.

Izazovi sudjelovanja u online događajima za osobe oštećenog vida i osobe oštećenog sluha.

Osobe s invaliditetom izložene su društvenim predrasudama kojima se nipodištava njihova sposobnost da se uspješno ostvare u partnerskim i roditeljskim ulogama.

Pages