nasilje nad ženama

Ženama koje su izložene nasilju otežana komunikacija sa servisima podrške.

Nevladine organizacije i pojedinci i pojedinke iz Tuzle pozivaju sve zainteresovane da im se pridruže u izvođenju društvenog performansa povodom 16 dana aktivizma.

Zbog nepostojanja sigurnih kuća u pojedinim dijelovima BiH osobe koje trpe porodično nasilje često ostaju bez neophodne podrške i pomoći.

Partnersko i srodničko nasilje nad ženama ne bira starosnu dob, stepen obrazovanja i ekonomski status.

Mostarke na sceni čitaju Vaginine monologe u sklopu globalne inicijative za borbu protiv nasilja nad ženama.

Ekonomsko nasilje nad ženama je skrivena kategorija rodno zasnovanog nasilja koja se ogleda u kontroli tokova novca.

Zbog nepostojanja sigurne kuće, ženama u Trebinju koje trpe nasilje u porodici, dodatno je otežan put odvajanja od nasilnika.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Brčko distriktu usvojen je krajem februara. O radu na regulativi u ovoj oblasti i dugom usaglašavanju zakona, razgovaramo sa Lidijom Ljubojević, predsjedavajućom Komisije za ravnopravnost polova Skupštine DB.

Kampanja #IsključimoNasilje okupila je mlade, kreativne i vrijedne ljude koji su predlagali ideje za IT rješenja na temu sprječavanja rodno zasnovanog nasilja.

Pages