nasilje nad ženama

Mostarke na sceni čitaju Vaginine monologe u sklopu globalne inicijative za borbu protiv nasilja nad ženama.

Ekonomsko nasilje nad ženama je skrivena kategorija rodno zasnovanog nasilja koja se ogleda u kontroli tokova novca.

Zbog nepostojanja sigurne kuće, ženama u Trebinju koje trpe nasilje u porodici, dodatno je otežan put odvajanja od nasilnika.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Brčko distriktu usvojen je krajem februara. O radu na regulativi u ovoj oblasti i dugom usaglašavanju zakona, razgovaramo sa Lidijom Ljubojević, predsjedavajućom Komisije za ravnopravnost polova Skupštine DB.

Kampanja #IsključimoNasilje okupila je mlade, kreativne i vrijedne ljude koji su predlagali ideje za IT rješenja na temu sprječavanja rodno zasnovanog nasilja.

Mlade osobe zainteresovane za učešće u ideatonima u Banjaluci i Sarajevu, svoje prijave mogu slati još danas i sutra.

Nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini još uvijek je tema o kojoj se nedovoljno govori, a kada je riječ o ženama s invaliditetom - statistike i mehanizmi zaštite gotovo da i ne postoje.

Asocijacija XY poziva zainteresovane volontere i volonterke da se pridruže njihovom timu.

Dvije žene i jedno dijete ubijeni su u Beogradu u roku od osam dana jula kao žrtve porodičnog nasilja. Ponavljanje opšteg mjesta da "ne smijemo okretati glavu" i zakašnjelo formiranje Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici, bili su odgovor države.

Pages