nasilje nad ženama

Šest sigurnih kuća u FBiH opstaju zbog zalaganja, prije svega, nevladinih organizacija. Finansiranje svake kuće košta oko 300.000 KM godišnje, a naša država je ratifikovala Istanbulsku konvenciju, koja nalaže finansiranje i brigu o sigurnim kućama.

Predstavnici vlasti, ali i svi građani i građanke BiH, imaju obavezu da se snažnije uključe u rješavanje problema učestalog nasilja nad ženama, zaključak je press konferencije koju je održao Sarajevski otvoreni centar, u utorak, 19. novembra.

U Kući ljudskih prava u Sarajevu, 30. oktobra, održana je javna debata/okrugli sto „Poštuj različitost – jednakost za žene“ na kojem su predstavljeni rezultati i problemi kampanje „Nasilje prema ženama i nasilje u porodici – opšte društvena osuda".

Pages