nasilje nad ženama

Iz Inicijative poručili da su nezadovoljni radom nadležnih institucija.

Programi za rad sa počiniteljima nasilja mogu pomoći u prevenciji sprečavanja činjenja ili ponavljanja djela nasilja.

Stihovi modernih balkanskih pjesama plasiraju poruke da je nasilje nad ženama nešto prihvatljivo.

Gradačački primjer nije „samo“ primjer najmonstruoznijeg femicida kojem je regija svjedočila, već i primjer udovoljavanja društvu spektakla, dio spoznaje da postoje ljudi koji će to gledati.

Nasilje nad ženama događa se u različitim sferama života uključujući i tekstove pjesama u kojima se ono relativizira, romantizira, a nerijetko i promoviše.

Sa jučerašnjih protesta poručeno da nasilje nad ženama nema mjesto u bosanskohercegovačkom društvu, te da nasilnici trebaju biti strogo kažnjeni.

U slučajevima izvršenja femicida ili njegovog pokušaja, nasilnik je, uglavnom, bračni, vanbračni ili emotivni partner žrtve.

Za brži i efikasniji pristup uslugama Mreži, kreirana je interaktivna mapa sa kontaktima pomagačica koje su dostupne u lokalnim zajednicama u BiH.

Desetine medija u BiH prenijeli su vijest sa srbijanskih portala kršeći gotovo sve etičke principe i smjernice za izvještavanje o femicidu.

Održana konferencija o ulozi medija u multisektorskom odgovoru na nasilje nad ženama.

Pages