nasilje nad ženama

Cilj kampanje je podizanje svijesti bh. građana/ki o postojanosti seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, kojem su uglavnom izložene žene.

Seksualno nasilje podrazumijeva svaki oblik ponašanja koje ima seksualne konotacije, a koje žene i djevojke doživljavaju kao nasilno i ponižavajuće. Nisu ga izazivale, ne prija im, i na njega ne pristaju.

O inicijativi „Nisam tražila“ kao i drugim slučajevima nasilja u medijima senzacionalizam.

Ženama koje su izložene nasilju otežana komunikacija sa servisima podrške.

Nevladine organizacije i pojedinci i pojedinke iz Tuzle pozivaju sve zainteresovane da im se pridruže u izvođenju društvenog performansa povodom 16 dana aktivizma.

Zbog nepostojanja sigurnih kuća u pojedinim dijelovima BiH osobe koje trpe porodično nasilje često ostaju bez neophodne podrške i pomoći.

Partnersko i srodničko nasilje nad ženama ne bira starosnu dob, stepen obrazovanja i ekonomski status.

Mostarke na sceni čitaju Vaginine monologe u sklopu globalne inicijative za borbu protiv nasilja nad ženama.

Ekonomsko nasilje nad ženama je skrivena kategorija rodno zasnovanog nasilja koja se ogleda u kontroli tokova novca.

Zbog nepostojanja sigurne kuće, ženama u Trebinju koje trpe nasilje u porodici, dodatno je otežan put odvajanja od nasilnika.

Pages