nasilje nad ženama

Gotovo nikada se nije desio femicid zbog toga što se jednog jutra nasilnik probudio, uzeo pušku, te ubio sadašnju ili bivšu partnericu. Svakom je prethodilo nasilje, koje je ignorisalo okruženje žrtve ili institucije.

Cilj kampanje je podizanje svijesti bh. građana/ki o postojanosti seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, kojem su uglavnom izložene žene.

Seksualno nasilje podrazumijeva svaki oblik ponašanja koje ima seksualne konotacije, a koje žene i djevojke doživljavaju kao nasilno i ponižavajuće. Nisu ga izazivale, ne prija im, i na njega ne pristaju.

O inicijativi „Nisam tražila“ kao i drugim slučajevima nasilja u medijima senzacionalizam.

Ženama koje su izložene nasilju otežana komunikacija sa servisima podrške.

Nevladine organizacije i pojedinci i pojedinke iz Tuzle pozivaju sve zainteresovane da im se pridruže u izvođenju društvenog performansa povodom 16 dana aktivizma.

Zbog nepostojanja sigurnih kuća u pojedinim dijelovima BiH osobe koje trpe porodično nasilje često ostaju bez neophodne podrške i pomoći.

Partnersko i srodničko nasilje nad ženama ne bira starosnu dob, stepen obrazovanja i ekonomski status.

Mostarke na sceni čitaju Vaginine monologe u sklopu globalne inicijative za borbu protiv nasilja nad ženama.

Ekonomsko nasilje nad ženama je skrivena kategorija rodno zasnovanog nasilja koja se ogleda u kontroli tokova novca.

Pages