prava žena

Iako je je jedan od najplaćenijih i najrazvijenijih sektora, u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) radi sedam miliona ljudi, od čega je samo 30 posto žena.

Običajno pravo je tradicionalno opredjeljivalo žene u Hercegovini da se imovine odreknu u korist muških članova porodice. Ipak, usljed promijenjenih drušvenih okolnosti i emancipacije ova praksa se polako mijenja.

Mladi filmaši i filmašice iz cijelog svijeta mogu prijaviti svoje kratke filmove koji se bave problemima djevojčica i žena.

Ekonomsko nasilje nad ženama je skrivena kategorija rodno zasnovanog nasilja koja se ogleda u kontroli tokova novca.

U protekle tri godine manje od 10 posto budžeta izdvojeno je za finansiranje ženskih sportskih klubova sa državnog nivoa.

Zbog nepostojanja sigurne kuće, ženama u Trebinju koje trpe nasilje u porodici, dodatno je otežan put odvajanja od nasilnika.

Projekat #ženeBiH započeo je kampanju prikupljanja sredstava za izdavanje knjige posvećene značajnim ženama koje su svojim životom i djelovanjem ostavile i ostavljaju značaj trag u historiji BiH.

Fondacija Cure poziva sve zainteresovane da se prijave za volontiranje na trinaestom PitchWise festivalu.

Pitanje o upotrebi rodno osjetljivog jezika u školama, odgovorne još uvijek zatekne nespremnima. U teoriji donekle postoji svijest, ali u praksi je još uvijek direktorica uglavnom „direktor“. Stvarnost i jezik nikako da se usaglase.

Pages