prava žena

Ženske priče o preživljavanju i prevazilaženju posljedica rata predstavljene i u online izložbi.

UN Women BiH tokom jula provodi kampanju s ciljem podizanja svijesti o snažnoj ulozi žena u odgovoru na pandemiju COVID-19.

Inicijativa Građanke za ustavne promjene razgovarala je sa Mersihom Beširović, predsjednicom Sindikata radnika i radnica trgovine i uslužnih djelatnosti BiH o radničkim pravima u BiH, posebno u jeku pandemije.

Tradicionalnom šetnjom skrenuta pažnja na nepovoljan položaj žena u BiH.

Kratki filmovi trebaju prikazati probleme djevojčica i žena.

Nevladine organizacije i pojedinci i pojedinke iz Tuzle pozivaju sve zainteresovane da im se pridruže u izvođenju društvenog performansa povodom 16 dana aktivizma.

Preko 40 članica udruženja radi na promociji tradicije i kulture, i ukazuje na važnost povezivanja žena.

Žene iz manjih sredina u Bosni i Hercegovini, posebno u starijoj životnoj dobi često se nalaze na društvenoj margini.

Tema ovogodišnjeg festivala je “Žene u otporu – Pobuna druge polovice”.

Prilika za djevojčice koje zanima IT svijet.

Pages