prava žena

Radionice, koncerti, diskusije, ispunile su ovogodišnji Pitchwise festival u Sarajevu. Svoj osvrt na ovogodišnji program i moguće promene, daje Lamija Begagić, književnica i jedna od učesnica festivala.

Na Facebooku i Instagramu Helsinškog parlamenta građana Banja Luka svakog ponedjeljka će se objavljivati termini iz rječnika o rodnoj ravnopravnosti.

Prema Narandžastom izvještaju o pravima žena u BiH, godina pandemije COVID-19 je dodatno pogoršala njihov položaj, posebno kada je riječ o zaštiti od nasilja u porodici, tržištu rada...

Festival PitchWise biće organizovan šesnaesti put u Sarajevu.

Ženske priče o preživljavanju i prevazilaženju posljedica rata predstavljene i u online izložbi.

UN Women BiH tokom jula provodi kampanju s ciljem podizanja svijesti o snažnoj ulozi žena u odgovoru na pandemiju COVID-19.

Inicijativa Građanke za ustavne promjene razgovarala je sa Mersihom Beširović, predsjednicom Sindikata radnika i radnica trgovine i uslužnih djelatnosti BiH o radničkim pravima u BiH, posebno u jeku pandemije.

Tradicionalnom šetnjom skrenuta pažnja na nepovoljan položaj žena u BiH.

Kratki filmovi trebaju prikazati probleme djevojčica i žena.

Nevladine organizacije i pojedinci i pojedinke iz Tuzle pozivaju sve zainteresovane da im se pridruže u izvođenju društvenog performansa povodom 16 dana aktivizma.

Pages