prava žena

Mostarke na sceni čitaju Vaginine monologe u sklopu globalne inicijative za borbu protiv nasilja nad ženama.

Izložba i knjiga posvećene su ženama iz BiH koje su mijenjale i mijenjaju društvo oko sebe.

Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centar organizuju petu Akademiju ravnopravnosti – platformu za političko liderstvo i udruženo djelovanje zastupnika/ca, lidera/ki političkih stranaka i organizacija civilnog društva.

Iako je je jedan od najplaćenijih i najrazvijenijih sektora, u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) radi sedam miliona ljudi, od čega je samo 30 posto žena.

Običajno pravo je tradicionalno opredjeljivalo žene u Hercegovini da se imovine odreknu u korist muških članova porodice. Ipak, usljed promijenjenih drušvenih okolnosti i emancipacije ova praksa se polako mijenja.

Mladi filmaši i filmašice iz cijelog svijeta mogu prijaviti svoje kratke filmove koji se bave problemima djevojčica i žena.

Ekonomsko nasilje nad ženama je skrivena kategorija rodno zasnovanog nasilja koja se ogleda u kontroli tokova novca.

U protekle tri godine manje od 10 posto budžeta izdvojeno je za finansiranje ženskih sportskih klubova sa državnog nivoa.

Zbog nepostojanja sigurne kuće, ženama u Trebinju koje trpe nasilje u porodici, dodatno je otežan put odvajanja od nasilnika.

Projekat #ženeBiH započeo je kampanju prikupljanja sredstava za izdavanje knjige posvećene značajnim ženama koje su svojim životom i djelovanjem ostavile i ostavljaju značaj trag u historiji BiH.

Pages