prava žena

Nacrtom zakona, koji je poslat u parlamentarnu proceduru, uređena su prava za žene žrtve ratnog silovanja, a djeca rođena iz čina ratnog seksualnog nasilja prepoznata su kao posebna kategorija civilnih žrtava rata.

Za brži i efikasniji pristup uslugama Mreži, kreirana je interaktivna mapa sa kontaktima pomagačica koje su dostupne u lokalnim zajednicama u BiH.

Žene u bh. društvu često su izložene stereotipma poput onih da istovremeno ne mogu biti uspješne u poslu i domaćinstvu.

Iz Fondacije CURE poručile da šetnjom žele podići glas protiv svih onih koji/e stoje na putu ostvarenja ženskih prava.

Ovogodišnji osmomartovski marš će biti održan pod sloganom: “Odlučne cure će spasiti svijet”.

Na izložbi će biti predstavljane životne priče žena o preživljavanju i prevazilaženju posljedica rata.

Porodilje u Bosni i Hercegovini imaju višestruko različit položaj i prava. Variranja u položaju i pravima zavise od mjesta prebivališta i od toga jesu li zaposlene ili ne, i ako jesu u kojem sektoru rade.

Prema Izvještaju o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada u BiH, žene koje prolaze procese vantjelesne oplodnje označene su kao posebna rizična skupina.

Održana konferencija o ulozi medija u multisektorskom odgovoru na nasilje nad ženama.

Femicid se mora tretirati kao krivično djelo i treba biti pravno definisan poručeno sa protesta. 

Pages