Jednakost za sve

Na osnovu 20-godišnjeg zagovaračkog iskustva i prakse, organizacija Prava za sve objavila je Priručnik za antidiskriminacijsko zagovaranje.

Osam nevladinih organizacija iz različitih bh. gradova kojima su dodijeljeni grantovi Koalicije Jednakost za sve kreće sa realizacijom svojih projekata.

Godišnja konferencija Koalicije "Jednakost za sve" pod nazivom "Borba protiv diskriminacije: Imamo li efikasne mehanizme?" održava se danas u Sarajevu.

Nakon nekoliko gradova širom BiH, forum teatar je u subotu, 14. maja, stigao i u Sarajevo. U sklopu Dječijeg sajma "Malim koracima do velikih djela", osnovnoškolci su izveli dvije predstave koje pričaju o diskriminaciji u školskim klupama.

Nakon nekoliko mjeseci predanog uigravanja i predstava prikazanih u gradovima širom BiH, osnovnoškolci koji učestvuju u kampanji "Forum teatar: Živimo različitosti" okupit će se u Sarajevu kako bi izveli zajedničke predstave.

Strateško parničenje, iako konkretan i potencijalno efikasan mehanizam za zaštitu od diskriminacije, dosad je imao ograničen domet i značaj u bh. kontekstu i praksi, rečeno je tokom okruglog stola „Strateško parničenje u borbi protiv diskriminacije".

Na sarajevskom Sajmu knjiga tokom tri dana bile su izložene i "žive knjige". Njih ste mogli čitati i tako saznati kako je biti povratnica, samohrana majka, bivši ovisnik, osoba s invaliditetom, pripadnik romske nacionalnosti ili LGBT osoba.

Oko 120 djece iz 18 gradova iz cijele Bosne i Hercegovine, u subotu je u Mostaru organiziralo dječji sajam "Malim koracima do velikih djela", kojim su željeli poručiti odraslima, ali i svojim vršnjacima kako imaju svoja prava i budućnost.

Učenici i učenice Osnovne škole „Aleksa Šantić“ iz Sarajeva izveli su sinoć predstavu "Otvori zadnja, ima izać'" u sklopu kampanje "Forum teatar: Živimo različitosti".

„Svi moramo da učestvujemo u teatru – kako bismo saznali ko smo i otkrili šta bismo mogli postati.“ (Augusto Boal)

Pages