Sarajevo: Godišnja konferencija Koalicije Jednakost za sve

Godišnja konferencija Koalicije "Jednakost za sve" pod nazivom "Borba protiv diskriminacije: Imamo li efikasne mehanizme?" održava se danas u Sarajevu.
Piše: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Vezane teme: 
Među glavnim temama konferencije izdvajaju se uloga značajnih bh. institucija kao što su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, sudovi i Institucija ombudsmana, u osiguravanju prava svakog pojedinca na zaštitu od diskriminacije, a posebna pažnja tokom današnjeg skupa bit će posvećena i temi prikupljanja statističkih podataka o diskriminaciji u našoj zemlji.
 
Konferenciji, organizovanoj s ciljem doprinosa razumijevanju ključnih koncepata i aktivnosti, kao i izazova u uspostavljanju efikasnog sistema zaštite od diskriminacije u BiH, prisustvuju brojni predstavnici vlasti, nevladinog sektora i akademske zajednice.
 
Aida Malkić, iz Centra za društvena istraživanja Analitika, kaže kako se kroz razgovore na jednom ovakvom događaju pokušavaju pronaći nove ideje i preporuke za buduće djelovanje.
 
"Već drugu godinu zaredom Koalicija 'Jednakost za sve' organizuje međusektorsku konferenciju sa namjerom da se okupi što veći broj aktera u oblasti borbe protiv diskriminacije kako bi se pokušalo doći do konkretnih preporuka o tome kako uspostaviti efikasan sistem zaštite od diskriminacije u BiH."
 
Malkić objašnjava da ni sedam godina nakon usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije, primjena sveobuhvatnog antidiskriminacionog okvira u BiH nije na odgovarajućem nivou.
 
„Uprkos značajnim naporima ključnih aktera usmjerenim ka konzistentnijoj primjeni zakonskih rješenja u ovoj oblasti, čini se da nedostaju neki od bitnih elemenata koji bi osigurali bolju i efektivniju zaštitu žrtava diskriminacije", kaže Malkić i dodaje kako će Centar za društvena istraživanja Analitika u narednom mjesecu finalizirati Izvještaj o stanju diskriminacije u BiH koji će sadržavati i preporuke sa današnje konferencije. Izvještaj će biti predstavljen kroz prizmu tri stuba zaštite od diskriminacije: sudska zaštita, rad Institucije ombudsmena i aktivnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u prikupljanju podataka o diskriminaciji.
 
Konferencija "Borba protiv diskriminacije: Imamo li efikasne mehanizme?" organizuje se u okviru projekta "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije". Projekat implementira Mediacentar Sarajevo u partnerstvu sa tri organizacije: Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH.
Ostavite komentar