infografika

Ratifikacijom UN Konvencije o eliminiranju svih oblika diskriminacije prema ženama i drugim pravnim instrumentima, BiH je preuzela odgovornost da osigura jednakost između muškaraca i žena u svim sferama života. Međutim, realnost je mnogo drugačija.

Povratnička naselja u BiH su posljednja prepreka stvaranju etnički čistih teritorija. Da povratnici nisu dobrodošli te da predstavljaju smetnju, dokaz su napadi na vjerske objekte koji predstavljaju osnovni simbol svake od etničkih grupa.

Zločin iz mržnje motiviran je netrpeljivošću prema određenim zajednicama. U BiH se vodi evidencija o zločinima iz mržnje, čije glavne aspekte prikazujemo u infografici.

Ispunjavanje obaveza koje je BiH preuzela uključivanjem u inicijativu “Dekada inkluzije Roma” prate organizacije civilnog društva koje u posljednjem izvještaju prikazuje sumornu sliku položaja romske populacije. 

Ajdin Perčo

Ostavljajući kantonima nadležnost po pitanju velikog broja socijalnih naknada, federalna vlast je kreirala diskriminatorni sistem u kojem je osnovni faktor u dobijanju prijeko potrebne pomoći kanton u kojem ste prijavljeni.  

Ajdin Perco, foto: bs.wikipedia.org
Bwesigye bwa Mwesigire, foto: Ndimby Andriantsoavina

LGBT zajednice u regiji bivše Jugoslavije i ove godine dočekuju 17. maj, Međunarodni dan borbe protiv homofobije, sa jednim pitanjem - da li će vlasti u ovim zemljama konačno stati u zaštitu LGBT osoba od fizičkog i verbalnog nasilja?

diskriminacija.ba, vizuali: Zoja Bajbutović Brickley, foto: getty images

Kao potpisnica niza konvencija i dokumenata, BiH se obavezala da će poštivati i prava djece zbrinute u ustanovama socijalne zaštite. Jedan od bitnih koraka je i deinstitucionalizacija domova za djecu bez roditelja. 

Dalibor Tanić, vizuali: Zoja Bajbutović Brickley

...
diskriminacija.ba

Pages