Infografika: Kako žene vide pravdu u BiH

Ratifikacijom UN Konvencije o eliminiranju svih oblika diskriminacije prema ženama i drugim pravnim instrumentima, BiH je preuzela odgovornost da osigura jednakost između muškaraca i žena u svim sferama života. Međutim, realnost je mnogo drugačija.
Piše: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Tim povodom je udruženje Vaša prava BiH objavilo izvještaj “Analiza o pravnom položaju i pristupu pravdi žena u BiH“ u okviru kojeg je sprovelo i empirijsko istraživanje o preprekama na koje žene nailaze, kada traže zaštitu svojih prava u institucijama.
 
Pored toga, analizirali su i stavove žena o raznim pitanjima te njihovo povjerenje u državne institucije. U nastavku je infografika koja na slikovit način prikazuje kako žene vide svoju ulogu u društvu te kome bi se obratile za pomoć u slučaju povrede ljudskih prava.
 

Ostavite komentar