Ajdin Kamber

Novinar, snimatelj i fotograf freelancer. Magistar novinarstva. Izvještava i radi na temama koja se tiču ljudskih prava, manjina, izbjeglica i migranata te postratne i tranzicijske Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. 
 
Kao novinar počeo je raditi 1999. na Studentskom eFM radiju, a od 2010. sarađuje sa IWPR (Institute for War and Peace Reporting, London). U međuvremenu sarađivao je sa videoagencijama, TV i radijskim kućama i internet portalima, kao i na projektima: CROSS radio (jedna od najvećih informativno-kulturnih mreža na području Balkana), SERN, Diskriminacija.ba, Mediacentrom iz Sarajeva, Centrom za nenasilnu akciju (Sarajevo/Beograd), na projektu "Mi o nama" ( Platforma za promociju pozitivnih priča iz BiH), Kosovo 2.0, agencijom SENSE i drugim. Od 2017. je dopisnik Deutsche Wellea iz BiH i zemalja regiona.