Amra Kadrić

Amra Kadrić, diplomirana pravnica sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom. Duži niz godina radi u oblasti zaštite ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, borbe protiv nasilja nad ženama i zaštiti prava marginaliziranih grupa kroz istraživački rad, pisanje analiza i pružanje pravne pomoći i podrške uključujući i zastupanje. Od 2011. godine radi u Fondaciji lokalne demokratije, u Sarajevu, na poziciji pravne savjetnice.