Ajdin Perčo

Ajdin Perco

Novinar i istraživač sa značajnim iskustvom rada u medijima i nevladinom sektoru. Specijalizirao se za data novinarstvo i implementirao je niz projekata iz ove oblasti. Učestvovao je i u programima istraživačkog novinarstva sa fokusom na zloupotrebu položaja nosioca vlasti u procesu obnove nakon poplava 2014. godine.