Autori/ce

A / B / D / E / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / U / V / Ž / Đ
Jelena Svircic

Jelena Svirčić

Rođena 1982.u Šibeniku. Diplomirala novinarstvo na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti. Završila Visoku školu novinarstva u Sarajevu. Prisutna u neprofitnim medijima od 2006.Tri godine radila na poziciji zamjenice glavnog urednika H-altera. Studirala pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, smjer: Studije roda.

Jasmin Džemiđić

Rođen u Sarajevu, jedan od najpoznatijih komičara u Bosni i Hercegovini. Kroz svoje nastupe uvijek skreće pažnju na položaj osoba sa invaliditetom, ali i drugih ranjivih grupa u BiH. Saradnik portala www.diskriminacija.ba od 2014. godine.

Jasmin Džemiđić

Jasmin Džemiđić poznati je sarajevski 'sit-down' komičar i dio tima Magacin Kabarea. Član je Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize KS, kao i predsjednik Upravnog odbora NVO "Bosnian doctors for disabled". Komedijom se aktivno bavi od 2013. godine.

Jasna Kovo

Jasna Kovo (1988.), M.A. Književnosti naroda BiH i b/h/s jezika. Djeluje i istražuje u oblasti kulture i kulturnih i medijskih politika. 

Jasmina Čaušević