Autori/ce

A / B / D / E / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / U / V / Đ

Semir Mujkić

Semir Mujkić je rođen 1984. godine u Zenici. Novinarstvo je diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
 
Radi kao istraživački novinar za online magazin Žurnal. U novinarstvu je od 2006. godine. Radio je u Magazinu Start i Oslobođenju. Sarađivao je sa brojnim domaćim i regionalnim medijima.
 

Selma Hadžihalilović

Selma Hadžihalilović je feministkinja aktivistkinja sa preko 20 godina iskustva rada na unapređenju kvalitete života žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini. U proteklih dvije decenije, radila je na pitanjima prava na prigovor savjesti na obavezno vojno služenje vojnog roka, prevencije trgovine ljudima u BiH, ženskoj političkoj participaciji i pitanjima nasilja nad ženama i djevojkama.