Autori

A / B / D / E / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / U / V / Đ

Hana Ćopić

Hana Ćopić, rođena u Beogradu 1978. godine, radi u Heinrich Böll Fondaciji u Beogradu, germanistkinja, prevoditeljka i feministkinja. Završila je i kurs za TV novinarke. Trenutno se najviše bavi nastankom (prve) Jugoslavije i antisemitizmom. 
 

Hilma Unkić

Novinarka na web portalu media.ba i diskriminacija.ba. Diplomirala žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na kojem nastavlja master studij na Odsjeku komunikologije. Tokom višegodišnjeg novinarskog iskustva radila u nekoliko bh. medijskih kuća. Nekoliko godina bila aktivistica više nevladinih organizacija i projekata, posebno iz sektora kulture i umjetnosti.