Vijesti i događaji

Sarajevski otvoreni centar (SOC), u saradnji sa Fondacijom Mediacentar Sarajevo, nastavlja svoje zalaganje i  rad na zagovaranju za jačanje ljudskih prava LGBT osoba u BiH. 

diskriminacija.ba

Danas u 17.30 u Domu Mladih (Skenderija) održat će se drugi Plunum građana Sarajeva. Plenum podrazumijeva učešće svih koji to žele. 

diskriminacija.ba

Potvrđeno vrijeme i mjesto prvog Plenuma građana/ki u Sarajevu. 

diskriminacija.ba

Prvi Plenum zakazan je za 12.02. Do tada, nema zvaničnih predstavnika/ca demonstranata/ica. 

diskriminacija.ba

Iz Plenuma građana i građanki Sarajeva poručuju da govore isključivo u ime onih kojima su dostojanstvo i materijalna egzistencija ugroženi ili uništeni tranzicijskom pljačkom i da se bore isključivo za poredak utemeljen na socijalnoj pravdi.

abrasmedia.info

Danas su u Sarajevu predstavljeni moderni pristupi podrške i osnaživanja osoba sa intelektualnim/mentalnim teškoćama. Deinstitucionalizacija javnih ustanova je težak proces, ali neizbježan. 

diskriminacija.ba

Mapa koju je uradio britanski The Guardian provodi vas kroz različite opcije koje se nude sirijskim izbjeglicama. Glavno pitanje - da li, i na koji način, ovi ljudi mogu doći do neke od EU zemalja? 

diskriminacija.ba, preuzeto sa: theguardian.com
Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje nastavlja lobiranje za usvajanje amandmana na Krivični zakon FBiH. Tim povodom, predstavljen je rad Koalicije u 2013. godini u Mediacentru Sarajevo.  
diskriminacija.ba

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra na dan potpisivanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine kada je priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost, bez ikakvih razlika. 

Kristina Ljevak, Emina Bošnjak, Jasmina Čaušević, foto:

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje oštro osuđuje nove slučajeve govora mržnje u javnom prostoru  i neaktivnost nadležnih institucija na njegovom adekvatnom suzbijanju i sankcionisanju.

diskriminacija.ba

Pages