Specifičnosti i izazovi dokazivanja diskriminacije u parničnom postupku

Osnovna namjera ovog događaja jeste da predstavnicima pravosudne zajednice dodatno približi koncept i specifičnosti dokazivanja diskriminacije u antidiskriminacijskim sudskim postupcima.
Piše: 
diskriminacija.ba
Podijeli ovaj članak: 

Na okruglom stolu "Specifičnosti i izazovi dokazivanja diskriminacije u parničnom postupku", koji je održan u petak 24.04. 2015. godine, pored mnogobrojnih pravosudnih radnika, sudija i sutkinja, članova nevladinih organizacija, predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, učestvovali su i prof.dr. Zlatan Meškić sa Pravnog fakulteta u Zenici koji je govorio o konceptu i specifičnostima dokazivanja diskriminacije z poarničnom postupku, Andan Kadribašić ispred OSCE-a koji se osvrnuo na sudsku praksu u BiH i regionu, kao i Goran Nezirović iz Vrhovnog suda FBiH i Staka Gojković iz Vrhovnog suda RS-a koji su iz perspektive sudija govorili o dokazivanju diskriminacije u BiH. 

"Današnji skup se bavio segmentom kako procesno - pravno da tražite svoja prava, te važnom tematikom tereta dokazivanja. Naročito procesna pravila stvaraju probleme žrtvama jer su definisani kratki rokovi za prijavu diskriminacije, jer se pogrešno razumije teret dokazivanja i ono što bi žrtva treebala da dokaže. Ali tu je na jednoj strani odgovornost na centrima koji zastupaju žrtve, da prevaziđu takve probleme. I danas se vidjelo da je tu povećana odgovornost na sudijama da razumiju koja je bila sama intencija Zakona," istakao je profesor Mešković.

Kada je riječ o efikasnijem riješavanju antidiskriminacionih procesa, profesor Mešković ističe da je potrebno da se vodi računa o hitnosti postupka: "Kratki rokovi koji su postavljeni pred žrtvu da prijavi diskriminaciju, takođe su postavljeni tako kratko u svjetlu toga da je diskriminaciju teško naknadno utvrđivati, jer kada prođe mnogo vremena dokazivanje je sve teže. Trebali bi svi sudovi da prioritetno riješavaju, čak i među svim onim hitnim sporovima da daju prioritet ovdje jer se radi o sporovima koji treba da imaju uticaj na cijelo društvo i na razumijevanje diskriminacije u cjelokupnom društvu i kao takvi su važniji od drugih hitnih postupaka". 

Osnovna namjera ovog događaja bila je da se predstavnicima pravosudne zajednice dodatno približi koncept i specifičnosti dokazivanja diskriminacije u antidiskriminacijskim sudskim postupcima, ponudi osvrt na uočene probleme sa dokazivanjem diskriminacije u sudskoj praksi u BiH i regionu, te pomogne u utvrđivanju prioriteta i ključnih faktora u unaprjeđenju situacije u ovoj oblasti, naročito iz perspektive sudija.

Okrugli sto "Specifičnosti i izazovi dokazivanja diskriminacije u parničnom postupku" organizovan je u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovina a u okviru projekta "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije". Projekat implementira Mediacentar Sarajevo, u partnerstvu sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH. 

Fotografije sa okruglog stola dostupne su na Facebook stranici Centra za društvena istraživanja Analitika.

Ostavite komentar