Publikacija: Teret dokazivanja direktne i indirektne diskriminacije

Centar za društvena istraživanja Analitika, u okviru programa ''Jednakost za sve'' predstavlja novi komentar koji se odnosi na prakse tereta dolazivanja direktne i indirektne diskriminacije.
Piše: 
diskriminacija.ba
Podijeli ovaj članak: 
Dostupni izvještaji o antidiskriminacionim sudskim postupcima u Bosni i Hercegovini pokazuju da domaći sudovi uvode vrlo visok prag koji tužilac mora dostići da bi teret dokazivanja prebacio na tuženu stranu, ili čak potpuno zanemaruju ovaj važni princip, primjenjujući opšta pravila parničnog postupka i na predmete koji se odnose na diskriminaciju. 
Uzrok tome velikim dijelom svakako leži i u nedovoljnom razumijevanju instituta prebacivanja tereta dokazivanja i njegovog značaja za osiguranje efektivne sudske zaštite od diskriminacije. Stoga je osnovna namjera ovog teksta da ukaže na ključne aspekte i specifičnosti dokazivanja u antidiskriminacionim sudskim postupcima, sa fokusom na direktnu i indirektnu diskriminaciju kao najpoznatije oblike diskriminacije.
 
Komentar autora Borisa Topića objavljen je u sklopu projekta Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar SarajevoAnalitika – Centar za društvena istraživanjaPrava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.
 
Publikaciju na lokalnim jezicima možete preuzeti ovdje.
 
Ostavite komentar