Javni poziv za trenere/predavače iz oblasti antidiskriminacijskog zagovaranja

Novi edukativni program koji se organizuje u okviru projekta "Jednakost za sve: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije" traži trenere/predavače iz oblasti antidiskriminacijskog zagovaranja u Bosni i Hercegovini.
Piše: 
diskriminacija.ba
Podijeli ovaj članak: 

U okviru programa ''Jednakost za sve – Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije'' Mediacentar raspisuje javni poziv za trenere/predavače u oblasti antidiskriminacijskog zagovaranja. Novi trenerski tim će, u saradnji sa partnerskim organizacijama koalicije „Jednakost za sve“ pripremati i držati radionice o antidiskriminacijskom zagovaranju lokalnim NVO širom BiH.

Ko se može prijaviti?

Pozivamo sve one koji imaju iskustvo i ekspertizu iz oblasti ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije, te iz zagovaranja i srodnih komunikacijskih oblasti da nam se pridruže u kreiranju novog trenerskog tima i programa zagovaračkih treninga u okviru koalicije „Jednakost za sve“. Svi kandidati/inje trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

• Najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti zaštite ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije, sa fokusom na antidiskriminacijske zagovaračke kampanje, komunikaciju sa medijima i javnošću, outreach
 
• Najmanje 5 godina iskustva u pripremanju i vođenju edukativnih programa i radionica sa različitim ciljnim grupama
 
• Najmanje 3 godine iskustva u pripremanju i vođenju edukativnih programa iz oblasti zagovaranja
 
• Minimalno završen dodiplomski studij iz društvenih nauka; kandidati/kinje sa višim stepenom stručne spreme društvenih znanosti imat će prednost
 
• Poznavanje engleskog jezika
 

Kako će se pripremati budući treneri?

Svi kandidati/kinje koji budu odabrani u trenerski tim učestvovat će u programu trening za trenere koji će biti održan u Mediacentru od 27.-29. maja 2015. godine. Tokom tog programa kreirati će se budući program antidiskriminacionih zagovaračkih treninga i radit će se na razvoju metodologije i trening materijala za radionice sa lokalnim NVO u BIH. Program treninga za trenere koncipiran je primarno kao niz radnih sesija sa ciljem izrade modula zagovaračkih treninga.

Program treninga za trenere obuhvatit će sljedeće teme: kako definisati antidiskriminacijsko zagovaranje u kontekstu BiH; kreiranje antidiskriminacijskih politika u BiH; kreiranje zagovaračkih strategija, sa posebnim fokusom na pitanje diskriminacije; tehnike komuniciranja – kreativni koncepti zagovaranja (poseban fokus će biti na online strategijama komuniciranja).

Učešće na treningu za trenere je obavezno.

Da biste se prijavili, potrebno je da popunjen aplikacioni formular (koji možete preuzeti ovdje) pošaljete na kontakt@media.ba najkasnije do 15.05.2015.

Prijave koje stignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.

Sve troškova učešća kandidata na treningu za trenere pokriva organizator. Za učesnice/ke van Sarajeva biće pokriveni troškovi puta i smještaja.

Dodatne informacije: Ukoliko Vam trebaju dodatne informacije o ovom pozivu, programu treninga za trenere ili koaliciji „Jednakost za sve“, kontaktirajte nas 033/715 840 ili putem maila kontakt@media.ba.

Ostavite komentar