LGBTI

Protest za borbu i prava manjinskih grupa.

Mnoge LGBTIQ osobe širom svijeta koje se zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta ne osjećaju sigurno u svojoj zemlji, odlučuju da zaštitu i pravo na život bez straha potraže u Kanadi.

Alternativa okupljanjima na ulici.

I onda sam otišao...

Ovogodišnji festival queer filma Merlinka traje od 6. do 8. februara.

SAD imaju dugu historiju LGBTI aktivizma i borbe za prava LGBTI osoba koja je, između ostalog, rezultirala legalizacijom istospolnih brakova u svih 50 država. Prava i slobode koje uživaju LGBTI osobe u SAD-u su neusporedive sa stanjem u BiH.

U društvima u kojima su građani/ke nedovoljno medijski pismeni i gdje su pitanja o kojima se izvještava toliko osjetljiva kao što su to pitanja LGBTIQ prava, novinari/ke su ti koji moraju provjeravati svoje izvore i pažljivo i odgovorno izvještavati.

Slučaj tretiran kao prekršaj a ne kao zločin iz mržnje.

Za učešće na radionici se možete prijaviti do 24. novembra.

Pages