Aktuelne teme

I pored ograničenih sredstava, Centar Vladimir Nazor je vodeća ustanova u regionu kada je u pitanju stručna podrška populaciji djece i omladine sa posebnim obrazovnim potrebama. 

Karolina Plišo, Edin Omerović, Adi Salčinović, Sanela Karić; foto: Imrana Kapetanović

U ovom članku koji je dio dosijea o osobama sa invaliditetom govorimo o zakonima, praksi, problemima i pozitivnim primjerima na temu stanovanja, porodice i porodičnog života.

Aida Mia Alić, foto: Aldijana Imamović, Lejla Suljkanović

U ovom članku koji je dio dosijea o osobama sa invaliditetom možete pronaći presjek zakona, praksi, problema i pozitivnih primjera kada je riječ o obrazovanju i inkluziji osoba sa invaliditetom u BiH.

Aida Mia Alić, Una Čilić; foto:Imrana Kapetanović

U saradnji sa Radiom Slobodna Evropa, AD tim i www.diskriminacija.ba su prošle sedmice organizovali TV debatu na temu ''Dvije škole pod jednim krovom''. 

diskriminacija.ba, Radio Slobodna Evropa

 Iako gotovo nevidljivi u zakonima i sudskim procesima, zločini iz mržnje u BiH već su odavno dio svakodnevnice. 

Tina Jelin, foto: diskriminacija.ba
Dok je moja majka radila kao dadilja djeci iz bijelih porodica, naučila sam šta znači biti u blizini privilegovanih - šta dobijate, a šta gubite time. 
 
Olivia Olivia, preuzeto sa:salon.com, foto:rappler.com

AD program i diskriminacija.ba su prošle sedmice organizovali razgovor u Konjicu povodom problema sa izgradnjom lifta za Belmina Kozića. ''Ovaj slučaj neće završiti u nečijoj fioci'', poručili su učesnici razgovora. 

diskriminacija.ba, foto: diskriminacija.ba

Ovo što se danas desilo zapravo je dokaz da mi izlazimo vani, ne bojimo se, stojimo zajedno i nudimo ono što najbolje radimo,  a to je: stvaranje ljubavi i istina. 

diskriminacija.ba

12. oktobra 1998. godine u gradiću Laramie u Wayoming-u, ubijen je Matthew Shepard. Imao je 22 godine i ubijen je zbog toga što je bio gej. Njegova smrt bila je jedan od razloga da Kongres SAD usvoji zakon protiv zločina iz mržnje. 

Ahmed Mešić, foto:soundtracktomyday

Oboljeli od multiple skleroze u BiH ne mogu ostvariti pravo na pomoć u kretanju, odgovarajuću ljekarsku njegu i rehabilitaciju. Potrebni ljekovi nisu na esencijalnoj listi. Prepušteni su sami sebi, i svojim porodicama - ukoliko ih imaju. 

Tamara Zablocka, foto: multiplaskleroza-ccsvi.blogspot.com

Pages