Savjest Evrope: Evropski sud za ljudska prava i BiH

P ogledajte historijat odnosa BiH i Suda za ljudska prava u Strazburu, te analizu rada i presuda ove institucije, poznatije kao “Savjest Evrope“.
Podijeli ovaj članak: 

Osnovan 1959. godine na osnovu Člana 19 Evropske konvencije o ljudskim pravima, Evropski sud za ljudska prava je jedna od najpoznatijih institucija pod okriljem Vijeća Evrope. Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju 12.07.2002. godine i time je prihvatila nadležnost Evropskog suda za ljudska prava.  

Ostavite komentar