nagrada

Kids Rights poziva osobe i organizacije širom svijeta da nominiraju kvalificiranu djecu za dodjelu Međunarodne dječije mirovne nagrade.