Poziv za nominacije: Mirovna nagrada “Goran Bubalo”

Nagrada će biti dodijeljena 10. decembra ove godine na Međunarodni dan ljudskih prava.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Unsplash
Podijeli ovaj članak: 

Mreža za izgradnju mira poziva na dostavljanje prijedloga za Mirovnu nagradu "Goran Bubalo" za osobe i obrazovne institucije koji rade na izgradnji mira, očuvanju i promociji pitanja ljudskih prava.

Prilikom odabira dobitnika/ca Mirovne nagrade u obzir će biti uzeta postignuća nominiranih u godini prije primanja nagrade, kao i njihov stalni doprinos u očuvanju i promociju ljudskih prava, i izgradnje mira u BiH.

Za nominaciju mogu biti prijavljeni pravnici, spisatelji, aktivisti civilnog društva, edukatori, novinari, kao i osobe iz bilo koje druge profesije koje dolaze iz BiH. Za nominovanje obrazovne institucije je potrebno da ista bude registrovana u BiH.

Bilo ko može nominovati osobu i školu, a nominacija samog sebe nije dozvoljena.

Osim osnovnih podataka o predloženoj nominaciji, potrebno je još dostaviti i biografiju osobe koja se predlaže za nagradu, a u slučaju obrazovne institucije-potrebno je dostaviti profil institucije koji sadrži informacije o historiji osnivanja institucije, oblasti djelovanja, broju korisnika i programa koje provodi.

Osim toga potrebno je dostaviti i biografiju osobe koje dostavlja nominaciju, kao i obrazloženje nominacije koje adresira sve kriterije navedene u pozivu

Rok za prijavu je 15.11.2021., a više informacija o pozivu i uslovima učešća dostupno je ovdje.

Nakon zaključenja roka za nominacije svi prikupljeni materijali će se dostaviti Komisiji za odabir dobitnika Mirovne nagrade „Goran Bubalo“ za 2021. godinu koja će na osnovu pregleda materijala i poređenja sa kriterijima poziva donijeti odluku o dobitnicima nagrade. Komisiju čine članovi Upravnog odbora i Skupštine Mreže za izgradnju mira i prošlogodišnji dobitnici/e Mirovne nagrade.

Mirovna nagrada nosi naziv po bivšem mirovnom aktivisti i predsjedniku Mreže za izgradnju mira Goranu Bubalu koji je preminuo u junu 2020. godine.

Ostavite komentar