izbjegla i raseljena lica

Koalicija za borbu protiv zločina iz mržnje i govora mržnje apeluje na medije i javne zvaničnike da se suzdrže od nekorektnih, diskriminatornih, profilirajućih i stereotipizirajućih izjava o izbjeglicama u BiH.

Mladi iz zemalja zapadnog Balkana pokazuju negativan stav prema imigrantima iako većina njih nikada nije bila u kontaktu sa nekim imigrantom.

Trenutno desetine hiljada ljudi u BiH, prvenstveno Roma i beskućnika, ali i povratnika na imanja svojih roditelja koji se vode kao nestali, ne mogu dobiti lične identifikacijske dokumente, a time ni provesti legalan postupak prijave prebivališta.

Blizu 30.000 porodica u BiH treba socijalno stambeno zbrinjavanje, a nakon majskih poplava taj broj je premašio 80.000. Model socijalnog stanovanja u BiH postoji, ali on uglavnom funkcioniše na lokalnom nivou.

Anesa Marić, foto:www.rha.gov.rs

Srbija je bila država sa najvećim brojem izbjeglih i interno raseljenih lica u Evropi. Njihov broj je uveliko smanjen zahvaljujući novoj usluzi socijalne zaštite - socijalnom stanovanju.

Ivona Stojanović, foto: offcampus.georgetown.edu