Izjave o izbjeglicama u BiH ne smiju biti diskriminatorne i stereotipizirajuće

Koalicija za borbu protiv zločina iz mržnje i govora mržnje apeluje na medije i javne zvaničnike da se suzdrže od nekorektnih, diskriminatornih, profilirajućih i stereotipizirajućih izjava o izbjeglicama u BiH.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Pixabay
Podijeli ovaj članak: 
Iako je zvanično zatvorena balkanska ruta, veliki broj migranata i izbjeglica svakodnevno pokušava doći do zemalja Zapadne Evrope. U odnosu na prošlu godinu, a za samo prva dva mjeseca ove godine, broj migranata koji su pokušali ući u Bosnu i Hercegovinu povećan je za sedam puta.
 
Ovakav priliv izbjeglica i migranata predstavlja jedan od izazova sa kojim će se zvaničnici i predstavnici institucija kao i mediji s ovih prostora morati odnositi na način da poštuju principe profesionalizma i etike. Svaka izjava zvaničnika i predstavnika institucija u čijoj je nadležnosti rješavanje trenutne situacije mora počivati na toleranciji, nediskriminaciji i poštivanju ljudskih prava.
 
Svjesni značaja slobode govora u bosanskohercegovačkom društvu, kao jednog od temelja za izgradnju slobodnog društva, istovremeno napominjemo da ista ne smije biti zloupotrebljena na način za stvaranje neprijateljskog okruženja za izbjeglice i migrante. Zbog toga apelujemo na zvaničnike, predstavnike institucija i medije da svojim istupima u javnosti suzdrže od plasiranja nekorektnih, diskriminatornih, profilirajućih i stereotipizirajućih izjava koje ne doprinose razumijevanju i rješavanju trenutne situacije u vezi sa pojačanim prilivom izbjeglica u Bosni i Hercegovini.
 
Netolerantan i uvredljiv govor prema kategorijama ljudi koji se trenutno nalaze na području naše države, a koji prema međunarodnim konvencijama imaju pravo na zaštitu, ne doprinosi humanističkom, ljudskom i solidarnom pristupanju situaciji. Podsjećamo sve zvaničnike i predstavnike institucija na odgovornost i dužnost koju su preuzeli stupanjem na svoje funkcije, naglašavajući da u fokusu rješavanja i reagovanja na trenutnu situaciju primat moraju imati ljudska prava i zaštitu ovih osoba.
 
Ohrabrujemo sve ljude dobre volje, aktiviste, volontere, da u ovim izazovnim vremenima stanu u odbranu vrijednosti ljudskih prava i jednakosti.
 
Članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje
 
Asocijacija za demokratske inicijative
Centar za mlade KVART
Civil Rights Defenders
Fondacija CURE
Fondacija Mediacentar Sarajevo
Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje
Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Otaharin
Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONA)
Sarajevski otvoreni centar
Udruženje BH novinari
Vijeće za štampu BiH
Ostavite komentar