femicid

Gradačački primjer nije „samo“ primjer najmonstruoznijeg femicida kojem je regija svjedočila, već i primjer udovoljavanja društvu spektakla, dio spoznaje da postoje ljudi koji će to gledati.

U slučajevima izvršenja femicida ili njegovog pokušaja, nasilnik je, uglavnom, bračni, vanbračni ili emotivni partner žrtve.

Desetine medija u BiH prenijeli su vijest sa srbijanskih portala kršeći gotovo sve etičke principe i smjernice za izvještavanje o femicidu.

Izvještavanje o femicidu u Tuzli relativizacija rodno zasnovanog nasilja.

Komentari kojima se opravdava nasilje nad ženama utemeljeni na patrijarhalnim mitovima i stereotipima.

Femicid se mora tretirati kao krivično djelo i treba biti pravno definisan poručeno sa protesta. 

Dvije žene i jedno dijete ubijeni su u Beogradu u roku od osam dana jula kao žrtve porodičnog nasilja. Ponavljanje opšteg mjesta da "ne smijemo okretati glavu" i zakašnjelo formiranje Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici, bili su odgovor države.