Civilne zrtve rata

Amnesty International i Savjet Evrope procjenjuju da je silovanje u ratu u BiH preživjelo najmanje 20.000 osoba, žena, djece i muškaraca, ali je do tačnih podataka teško doći jer se samo rijetki od njih odluče progovoriti o traumatičnom iskustvu.

Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Slavko Savić, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, osuđen na osam godina zatvora zbog ratnog silovanja.

Osobe sa invaliditetom koje spadaju u kategoriju neratnih invalida su suočene i sa zakonskom diskriminacijom, jer su invaliditet stekli u “pogrešno vrijeme i na pogrešnom mjestu“. 

Ajdin Perčo, foto: www.6yka.com

Ženskim karavanom mira aktivistice su željele skrenuti pažnju na važnost uključivanja žena u proces izgradnje mira. 

diskriminacija.ba

Krajem juna doneta je presuda suda u Strazburu, prema kojoj Srbija mora da obešteti 37 zatvorenika KPZ Niš, koje je u januaru 2007. pretukla jedinica Žandarmerije.  

Bojan Tončić, foto: okradio.rs

Hiljade žena koje su tokom rata u BiH bile su žrtve silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja i danas se suočavaju sa posljedicama stravičnih zločina, zaboravljene od države.

Potpisivanjem velikog broja deklaracija i rezolucija, BiH je preuzela obaveze kako bi zaštitila najranjivije kategorije stanovništva. Jedna od njih su i žrtve torture. 

Dalibor Tanić

Pages