Potvrđena presuda za ratno silovanje u predmetu Savić

Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Slavko Savić, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, osuđen na osam godina zatvora zbog ratnog silovanja.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
RTV Slon
Podijeli ovaj članak: 
Pored zatvorske kazne, potvrđena je i presuda prema kojoj Savić preživjeloj mora isplatiti 30.000 KM za načinjenu nematerijalnu štetu.
 
"Mislim da će ovo poslati pozitivnu poruku da oni koji su preživjeli seksualno nasilje u ratu mogu postati jedna aktivna snaga koja može u ovome ostvariti i neka svoja druga prava, mimo tog pukog svjedočenja u cilju kažnjavanja", smatra Adrijana Hanušić Bećirović, pravna savjetnica TRIAL-a, nevladine organizacije koja je pružala pravnu podršku preživjeloj u ovom slučaju.
 
Naknada štete isplatit će se na ime duševnih bolova zbog povrede slobode ili prava ličnosti u iznosu od 16.000 KM, kao i na ime duševnih bolova zbog smanjenja životne aktivnosti u iznosu od 14.000 KM. Hanušić Bećirović ističe kako financijska naknada, ipak, nije najbitnija u ovakvim slučajevima.
 
„Mislim da je za većinu osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu, na prvom mjestu pravda u smislu kažnjavanja počinitelja zločina za ono što im je učinio, a novčana kompenzacija je sekundarnog karaktera, kada je riječ o njihovim željama. Velika većina svjedoči upravo u cilju kažnjavanja počinitelja zločina i izdržavanja kazne zatvora, a, usput, ta kompenzacija predstavlja jednu dodatnu satisfakciju.“
 
Savić je proglašen krivim da je tokom ratnih dešavanja u BiH, kao pripadnik Vogošćanske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata i oružanog sukoba, prisilio drugu osobu upotrebom sile i prijetnje na seksualni odnos - silovanje.
 
Parlamentarna Skupština Vijeća Evrope procijenila je da je 20.000 žena pretrpjelo silovanje i seksualno nasilje tokom rata u BiH, ali o stvarnom broju teško da se može govoriti, posebno zbog šutnje preživjelih.
Ostavite komentar