Kolumne

"Dakle, Isus je umro za sve naše grijehe, i tako nas iskupio. Svi smo se rodili grešni i zato moramo da se ponašamo dobro i da služimo Bogu kako bismo te grijehe okajali..."

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida iz 2012.godine stupio je na snagu prije nešto oko mjesec dana. Stanje na terenu, ipak, teško da će se promijeniti.

Bipolarni je poremećaj ljudski život u malome: cijeli jedan životni vijek uspona i padova, u samo par mjeseci. Cijeli jedan život snova i planova, i cijeli jedan život ponora i padova.

Rasim je kucao na vrata svoga komšije Asima već skoro deset minuta. Bio je uporan. Pretpostavljao je da spava, tek je deset ujutro, a on je... pa eto. On je - on. Ovisnik. Probisvijet.

Bio je kišan, topao proljetni dan kad je Davor sletio na aerodrom.

 Alma je zurila u naslov u vrhu zadaćnice, ispisan njenim krupnim, okruglastim rukopisom, zatim podvučen pa podebljan. Nisam trebala podvući, mislila je Alma, i pokušavala diskretno iskinuti list kako bi naslov napisala ponovo. 

O ženama sa invaliditetom koje ostaju nevidljive - jer su takav izbor za njih napravili drugi ljudi, ne one same. 

Ovogodišnji IDAHOT, Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije, posvećen je mladim LGBT osobama. Na koji način mladi saznaju o LGBT temama kroz obrazovanje, i sa kojim problemima se suočavaju učenici/e koji pripadaju LGBT populaciji?

Neko ko je bio u ratu ima pravo da ima manji stepen invaliditeta da bi dobio posao, a ko nije, mora biti tjelesno oštećen gotovo dva puta više u odnosu na RVI, kako bi dobio pravo na zapošljavanje pod posebnim uslovima?

Ana Kotur

Nena se nasmiješila i taj je osmijeh dao potpuno dugi izraz njenom licu. Na jedan tren, ona je bila neko drugi, neko davno prošao. 

Pages